Městské vyhlášky
(které jsou k dispozici v elektronické podobě a mají vztah k životnímu prostředí)

1/91 - o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku zrušena
1/99 - o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem zrušena
1/2001 - o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem zrušena vyhláškou č. 5/2007
1/2002 - o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku zrušena
3/2002 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
              přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zrušena
5/2005 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
              přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6/2005 - změna vyhlášky 1/2001 - o nakládání s odpady zrušena vyhláškou č. 4/2007
1/2006 - o závazných částech územního plánu obce Benešov nad Ploučnicí

Další vybrané, potřebné i zajímavé zákony, vyhlášky či nařízení...

Zákon o ochraně přírody a jeho úprava ve vazbě na EU, výňatky
Právní předpisy ve vodním hospodářství a CHOPAV Severočeská křída,
Vodní zákon
Zákon o myslivosti