Základní data o městě(přidržením kurzoru na vybraném snímku získáte komentář, kliknutím pak zvětšeninu)

erb města Benešov nad Ploučnicí začlenění města do chráněné krajinné oblasti České středohoří zonace v chráněné krajinné oblasti

První písemná zpráva o obci Benešov nad Ploučnicí je z roku 1352. Mezi významné a chráněné památky patří zejména Dolní zámek, Horní zámek, kostel a centrum města. Oba zmíněné zámky jsou postaveny ve vzácně se vyskytujícím slohu saské renesance a jsou veřejnosti přístupné. Městem se Benešov nad Ploučnicí stal v roce 1392. Leží v poměrně úzkém údolí řeky Ploučnice na soutoku s říčkou Bystrá. Je křižovatkou železniční dopravy (Děčín - Česká Lípa - Česká Kamenice) a proto zde staví všechny vlaky, tj. i spěšné a rychlíky. Do historie i současnosti patří kovovýroba, do nedávna i textilní výroba. Počet stálých obyvatel je cca 4.200. Město má termální koupaliště, termální voda je využívána i pro přípravu teplé vody pro domácnosti na sídlišti. Svou polohou je poměrně dobře chráněno před větry s ničivými účinky a bylo uchráněno před katastrofální povodní na Labi...

Město leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Začlenění do ochrany je oprávněné, protože bezprostřední okolí je velmi bohaté na faunu i flóru a prochází tudy logo chráněné krajinné oblasti České středohoří, kliknutím se můžete podívat na stránky S_CHKO.biokoridor mezinárodního významu. Je zde výskyt zejména čápa bílého, čápa černého, ledňáčka říčního, krkavce, netopýrů, poštolky obecné, výra velkého, čolka horského, mloka skvrnitého, ropuchy obecné, skokana ostronosého, skokana hnědého, zmije obecné, slepýše křehkého, ježka západního, vydry říční, bobra evropského, raka kamenáče, raka říčního a dalších. Je zde reálný předpoklad návratu lososa do Ploučnice. Z říše rostlinné se jedná hlavně o celou řadu vyhlášených stromů (tis červený, lípa srdčitá, modřín opadavý), dále o lýkovec, vstavače, bleduli jarní, prvosenku jarní, sněženku a další. V blízkém okolí jsou i jeskyně. Svahy kopců jsou geology považována za sesuvná území, výskytem je zde dominantní čedič. V oblasti města jsou termální vody. Okolí je chráněno nejen v rámci CHKO České středohoří, ale v blízkosti na sever a severozápad je CHKO Labské pískovce, východně CHKO Lužické hory, severně národní park České Švýcarsko a k hranicím katastrálního území města zasahuje chráněná krajinná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída.
CHKO Labské pískovceCHKO Lužické hory  www stránky na všechny CHKO: http://www.schkocr.cz

V okolí města jsou další významná sídla - města:
město Děčín (Ústecký kraj) - první písemná zpráva o městě je z roku 1128 a dnes se jedná o město na břehu řeky Labe, vzniklé sloučením dvou měst pravobřežního Děčína a levobřežních Podmokel, kliknutím se dostanete na www stránky Městského úřadu Děčín město Česká Lípa (Liberecký kraj), kliknutím se dostanete na www stránky městského úřadu město Česká Kamenice (Ústecký kraj), kliknutím se dostanete na www stránky městského úřadu

Nejbližšími sousedními obcemi jsou Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Malá Veleň - Jedlka a Valkeřice.
Součástí města Benešova nad Ploučnicí je i dříve samostatná obec Ovesná.