Pomoc živočichům...

Chcete-li pomoci živočichům v období zimy, pak doporučujeme si vyhledat potřebné informace, aby nedošlo k zbytečnému poškozování přikrmovaných živočichů nevhodnou či dokonce "zkaženou" stravou.
Pamatujme, že zraněný či nemocný živočich najde nejlepší péči v záchranných stanicích !

Krmítka pro ptactvo - dají se již i zakoupit, měla by být umístěna tak, aby se nestala pro ptactvo pastí při lovu například koček. Skladba krmení by měla odpovídat jednotlivým druhům ptactva. Dnes se již dají koupit například směsi zrní, či samotná slunečnice, koule tuku se zrním pro sýkorky a další.

Zejména v letních měsících ptactvo přivítá mělká brouzdaliště s čistou vodou, kde se mohou napít a vykoupat. Pozorování takového koupání přináší hodně hezkých zážitků.

Přikrmování zvěře v lese provádí hlavně územně příslušné myslivecké svazy a bylo by dobré se s nimi domluvit. Pomocnou ruku jistě uvítají.

Zpět na informace o přírodě