město v noci - pohled z ulice Pod vyhlídkou...

kliknutím na snímek se dostanete na fotogaleriil