město v noci - pohled ze Sokolského vrchu... (1)

kliknutím na snímek se dostanete na fotogaleriil