kliknutím se dostanete zpět na stránku s fotohrafiemi ze současnosti...  Řeka Ploučnice ve fotografii...
(přidržením kurzoru na vybraném snímku získáte komentář, kliknutím pak zvětšeninu)

 šumění vody - splav pro vodní elektrárnu Interkov pohled na zamrzlou řeku Ploučnici prameny Ploučnice - vyvěrají ze dna... Průrva - ústí do tunelů na Ploučnici Průrva - tunely na Ploučnici splav v Benešově n/Pl v zimě

splavy na řece, tak, jak jdou za sebou po proudu...

splav ve Františkově nad Ploučnicí splav v Terezínském údolí splav pro Benar splav pro vodní elektrárnu Elecom - období rekonstrukce vodního díla splav pro vodní elektrárnu Elecom - po opravě
splav pro bývalou městskou vodní elektrárnu - dnes je úmyslně protržen Povodím Ohře splav pro vodní elektrárnu Interkov splav pod lávkou pro pěší splav pod lávkou pro pěší - pohled z jiného úhlu
porušený splav pro vodní elektrárnu v Jedlce - Mariánské údolí porušený splav pro vodní elektrárnu v Jedlce - Mariánské údolí

pohledy na řeku a mosty...

Terezínské údolí pod Františkovem nad Ploučnicí náhon v Terezínském údolí se soukromými lávkami k zahrádkám kolonie pohled na řeku, když je málo vody stále je se na co dívat... celá řada lidí ráda volí procházky vyšlapanýni cestičkami podél řeky most pod městem - foto z Mariánského údolí železniční most přes Ploučnici