kliknutím se dostanete zpět na stránku s fotohrafiemi ze současnosti...  Z historie města, jeho okolí a života ve fotografii
(přidržením kurzoru na vybraném snímku získáte komentář, kliknutím pak zvětšeninu)
Máte-li staré snímky Benešova nad Ploučnicí, uvítáme jejich zaslání pro doplnění těchto stránek. Prosíme, pošlete je na naší e-mailovou adresu benesov.n.pl@seznam.cz

                         erb města z roku 1863

tyto vybrané snímky byly získány ze starých www stránek města a částečně upraveny

ulice Boženy Němcové náměstí Míru Zámecká ulice Čapkova ulice
pohled na hodiny domu na rohu ulice Československé armády a Dvořákovy ulice ulice Sokolský vrch kostel jez na řece Ploučnici a pohled na bývalou městskou elektrárnu
pohled na město ze Sokolského vrchu pohled na město z vyhlídky ze Sokolského vrchu ještě jeden snímek města z vrchu Ostrý pohled na město z vrchu Ostrý

zde uvedené snímky byly získány od bývalého kronikáře města
jeden z četných pohledů na zámek restaurace na Táborském vrchu městská vodní elektrárna pohled na město v roce 1960

staré pohlednice...
pohlednice z roku 1903 (děkujeme panu Běhalovi za zaslání e-mailem)

staré obrázky, které pochází z období před rokem 1863...
(všechny obrázky pocházejí od J. P. Willomitzera)
dolní zámek zámek po požáru 1863 24.9.1874 Zámecká ulice a ulice U studánky

co bylo ke konci 20. století...
zátopa v roce 1990

z oslav 600 let města
z oslav 600. výročí vyhlášení Benešova nad Ploučnicí městem - slavnostní průvod na oslavách 600. let města byly v provozu i Slovany na náměstí... ohňostroj na počest 600. výročí města - střílel se z vrchu Ostrý
z oslav 600. let města z oslav 600. let města setkání prvního zastupitelstva se zástupci družebního města Heidenau

následující snímky jsou zejména z různých akcí v minulém století... najdete se ?
(různí autoři snímků)
1. Máj 1946 letní kino 1970
fotbalové družstvo fotbalolé družstvo Český ráj a benešováci... Harcovníci
1978 1980 1984 1984
1987 1985 1985 1986 
z letního tuzemského tábora Československého červeného kříže pro zdravotně oslabené děti v Tomášově z letního tuzemského tábora Československého červeného kříže pro zdravotně oslabené děti v Tomášově ze soutěže zdravotnických družin v Ludvíkovicích - z Benešova n/Pl soutěžily družiny z Benaru a Mikova (Interkov) školka v přírodě - rok ?
dětský letní tábor u Liberce pro děti z Benešova nad Ploučnicí letní tábor dětí u Liberce První Máj - snímek byl získán z Benešovských novin pobytová akce v Soči pro děti z Benešova n/Pl a integrovaných obcí - letiště Kijev - 1988
pobytová akce v Soči pro děti z Benešova n/Pl a integrovaných obcí - na prohlídce Kijeva - 1988 zahraniční letecký tábor pro děti z Benešova nad Ploučnicí - Kyjev + Soči - na snímku je výlet k jezeru Rice - rok 1988 zahraniční letecký tábor pro děti z Benešova nad Ploučnicí - Kyjev + Soči - na snímku je koupání v Černém moři v Soči - rok 1988 zahraniční letecký tábor pro děti z Benešova nad Ploučnicí - Kyjev + Soči - na snímku jsou děti v Soči  - rok 1988 zahraniční letecký tábor pro děti z Benešova nad Ploučnicí - Kyjev + Soči - na snímku jsou děti na výletě v Gagře  - rok 1988
na dvoudenním výletě s dětmi z Benešova nad Ploučnicí k Máchovu jezeru soustředění děvčat z ženské gymnastiky na Seči závěr drakiády na vrchu Ostrý závěr drakiády na vrchu Ostrý u ohně
prvňáčci na výletě s dětmi z Benešova nad Ploučnicí do ZOO v Liberci z výletu do Starých Splavů mezinárodní soutěž ženské gymnastiky v Německu Klubko při vystoupení na soutěži Femina - 1989
jeden z výletů ozdravného pobytu Českého červeného kříže pro zdravotně oslabené děti v Makarské 1999 ozdravný pobyt v Chorvatsku - 1999 ozdravný pobyt v Chorvatsku - 2003 - lékařská vyšetření ozdravný pobyt zdravotně oslabených dětí v Makarské 1999 pěvecké sbory Klubko a Klubíčko 
běh na Táborský vrch běh na Táborský vrch běh na Táborský vrch
družstvo záchranářů Českého červeného kříže na krajské soutěži v Liberci (3. místo) - 1996 příprava republikového finále soutěže žáchranářů s mezinárodní účastí - Děčín 2000 ředitel republikového finále soutěže Českého červeného kříže při slaňování z Pastýřské stěny v Děčíně - rok 2000
z ozdravného pobytu Českého červeného kříže pro zdravotně oslabené děti ve Vela Luce - 2003 - rehabilitační tělocvik u Jadranu ozdravný pobyt dětí v Chorvatsku - Vela Luka na Korčule - 2003 ozdravný pobyt dětí v Chorvatsku - Vela Luka na Korčule - 2003 koupání, solární terapie, pohoda v čistém a zdravém prostředí ozdravný pobyt v Chorvatsku - 2003 - slunce, mořská voda, čistý vzduch...
okresní soutěž mladých zdravotníků soutěskami řeky Kamenice - u Dolského mlýna - 1999 1992
letní tábor pro zdravotně oslabené děti - Jiřetín 2004 letní tábor pro zdravotně oslabené děti - Jiřetín 2004 letní tábor pro zdravotně oslabené děti - Jiřetín 2004

Další snímky jsou na stránce ze života města.

Řadu snímků naleznete například na adrese http://sweb.cz/cykloteam.bnpl/ .