kliknutím se dostanete zpět na fotogalerii...  výlet na Vrabinec...
(přidržením kurzoru na vybraném snímku získáte komentář, kliknutím pak zvětšeninu)

Vrabinec pohled na Vrabinec zdola ze silnice ve vesnici pohled na Vrabinec z druhé strany z turistické cesty (červená) - pohled připomíná hrad Trosky... vrchol Vrabince Vrabinec ze silnice mezi Děčínem a Ústím nad Labem
pohled z Vrabince na Labe ve směru na Ústí nad Labem údolí Labe pohled z Vrabince na Děčín a za ním na Děčínský Sněžník Vrabinec a západ slunce
vrchol Vrabince druhý vrchol Vrabince další vrchol Vrabince pohledů z vrcholu Vrabince je dost...zbytky zdí připomínají bývalý hrad